Econa Records
Winnaar van de Zilveren Strijkstok
     Home
     Nieuws
     Contact
     Help
Kroonwerk 6
4207 BH Gorinchem


Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de producten
die Econa Records verstrekt.
Wij besteden de uiterste zorg om u als bezoeker voortdurend te voorzien
van actuele, juiste en volledige informatie.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
Econa Records is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door onjuistheid of onvolledigheid
in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.
Ook geeft Econa Records geen enkele garantie met betrekking tot de
inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen
via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Econa Records.